Chladenie

V období veľkých klimatických zmien má chladenie domácností a firiem rovnaký význam a opodstatnenie ako vykurovanie. Chladenie je možné v súčasnosti dokonca zakomponovať už pri zhotovovaní hrubej stavby ako funkčnú súčasť alebo doplnok vykurovania. Na trhu sú k dispozícii kompaktné zariadenia, ktoré dokážu rovnako efektívne vykurovať a chladiť, čo šetrí nemalé finančné prostriedky konečného spotrebiteľa. Naša spoločnosť dokáže zabezpečiť rôzne druhy a možnosti chladenia priestorov – či už ide o chladenie stropné, podlahové, stenové… Všetko závisí len od želaní a požiadaviek konečného užívateľa.

Chladenie

V období veľkých klimatických zmien má chladenie domácností a firiem rovnaký význam a opodstatnenie ako vykurovanie. Chladenie je možné v súčasnosti dokonca zakomponovať už pri zhotovovaní hrubej stavby ako funkčnú súčasť alebo doplnok vykurovania. Na trhu sú k dispozícii kompaktné zariadenia, ktoré dokážu rovnako efektívne vykurovať a chladiť, čo šetrí nemalé finančné prostriedky konečného spotrebiteľa. Naša spoločnosť dokáže zabezpečiť rôzne druhy a možnosti chladenia priestorov – či už ide o chladenie stropné, podlahové, stenové… Všetko závisí len od želaní a požiadaviek konečného užívateľa.

Naše realizácie

Naše realizácie

Kontaktuje nás

+421 910 912 778

Kontaktná osoba: Róbert Herda

Adresa Wellen, s.r.o., Závada 135, 995 01 Závada

Email: info@wellen.sk

Kontaktuje nás

+421 910 912 778

Kontaktná osoba: Róbert Herda

Adresa Wellen, s.r.o., Závada 135, 995 01 Závada

Email: info@wellen.sk

© 2019 Wellen, s.r.o.

© 2019 Wellen, s.r.o.